A Földnek, Kapcsolatteremtés Földanyával

A „Körök bolygója“ egy nemzetközi önkéntes projekt, amelynek célja az emberek összekötése Bolygónkkal és annak lelkével. A kapcsolatteremtés fák kiültetésével kezdődik, a fákkal egyaránt fejlődik és növekedik. Az ültetés körökben történik. A fakörök átmérője minimum 20 méter. Ez a tevékenység egy társadalmi esemény, amelynek hatására az emberi kapcsolatok is (mélyebben) összefonódnak, hasonlóképpen mint a fák gyökerei a föld alatt.

A fáknak

A fakörnek egy másik jelentősége is lehet – azoknak a facsemetéknek a kimentése és átültetése, amelyek nem megfelelő helyen növekedtek addig.

A helyeknek (városaink és falvaink megváltoztatása, az elhanyagolt helyek átalakítása és kivirágoztatása)
A projekt legnehezebb kihívása olyan megfelelő területek meglelése, ahol a fákat ki lehet ültetni és ahol zavartalanul fejlődhetnek tovább. (Nem szeretnénk csak magánadakozókra és tulajdonosokra támaszkodni, de fel szeretnénk szólítani helyi önkormányzatokat és a földalap képviselőit azzal a kéréssel, hogy olyan kis területeket keresünk, amelyek nehezen újrahasznosíthatók és felújítasra szorulnak. A projekt egyik célja az elhagyott, elhanyagolt területek gondozása. A felújított területek alkalmassá válnak a további fejlődésre és kapcsolatok összekötésére.

A tudatos/helyi közösségekért

A projekt alkalmat ad új emberi, az újonnan életrekelt helyek és bolygónk közötti kapcsolatok megteremtésére. Továbbá támogatást nyújt helyi kezdeményezéseknek és megalapozhatja az emberi kapcsolatok továbbfejlődését.

Az Anyának

A projekt hozzásegít a helyi kapcsolatok fejlesztéséhez, a hosszútávon fenntartható természeti és társadalmi környezet kialakításához és a bolygóval való kapcsolatteremtéshez egyaránt.

Az egész Univerzumnak

A Kör az összekapcsolódást,a tökéletességet és a végtelenséget szimbolizálja.

Nekünk (újra)
Hisszük, hogy ez a kör lehetővé teszi, hogy az emberek megéljék mély kapcsolatukat a természettel és tevékenységük komoly értelmet nyerjen azáltal, hogy társadalmunkat és az emberiséget szolgálja.

(Köszönjük a fordítást zuzi pastorkova)