A Földnek, Kapcsolatteremtés Földanyával

A „Körök bolygója“ egy nemzetközi önkéntes projekt, amelynek célja az emberek összekötése Bolygónkkal és annak lelkével. A kapcsolatteremtés fák kiültetésével kezdődik, a fákkal egyaránt fejlődik és növekedik. Az ültetés körökben történik. A fakörök átmérője minimum 20 méter. Ez a tevékenység egy társadalmi esemény, amelynek hatására az emberi kapcsolatok is (mélyebben) összefonódnak, hasonlóképpen mint a fák gyökerei a föld alatt.

A fáknak

A fakörnek egy másik jelentősége is lehet – azoknak a facsemetéknek a kimentése és átültetése, amelyek nem megfelelő helyen növekedtek addig.

A helyeknek (városaink és falvaink megváltoztatása, az elhanyagolt helyek átalakítása és kivirágoztatása)
A projekt legnehezebb kihívása olyan megfelelő területek meglelése, ahol a fákat ki lehet ültetni és ahol zavartalanul fejlődhetnek tovább. (Nem szeretnénk csak magánadakozókra és tulajdonosokra támaszkodni, de fel szeretnénk szólítani helyi önkormányzatokat és a földalap képviselőit azzal a kéréssel, hogy olyan kis területeket keresünk, amelyek nehezen újrahasznosíthatók és felújítasra szorulnak. A projekt egyik célja az elhagyott, elhanyagolt területek gondozása. A felújított területek alkalmassá válnak a további fejlődésre és kapcsolatok összekötésére.

A tudatos/helyi közösségekért

A projekt alkalmat ad új emberi, az újonnan életrekelt helyek és bolygónk közötti kapcsolatok megteremtésére. Továbbá támogatást nyújt helyi kezdeményezéseknek és megalapozhatja az emberi kapcsolatok továbbfejlődését.

Az Anyának

A projekt hozzásegít a helyi kapcsolatok fejlesztéséhez, a hosszútávon fenntartható természeti és társadalmi környezet kialakításához és a bolygóval való kapcsolatteremtéshez egyaránt.

Az egész Univerzumnak

A Kör az összekapcsolódást,a tökéletességet és a végtelenséget szimbolizálja.

Nekünk (újra)
Hisszük, hogy ez a kör lehetővé teszi, hogy az emberek megéljék mély kapcsolatukat a természettel és tevékenységük komoly értelmet nyerjen azáltal, hogy társadalmunkat és az emberiséget szolgálja.

(Köszönjük a fordítást zuzi pastorkova)

 

 

For the Mother Earth

For the Earth = for Us   –   pre Matku Zem = pre Nás

The project Planet of circles’  is an international voluntary project that aims to connect people with the Planet and ‘her soul’. This connection arises, develops and grows together with the tree that is planted within the project. People get connected to the Planet by planting trees in a circle size of around 20 meters. It is a social activity as it makes people come together. The connection of roots symbolizes the connection between people.

For the Trees  –  Pre Stromy

One of the aims of our project is to rescue saplings that are located in places unsuitable for growing them and replanting them elsewhere.

For the places  –  Pre miesta (pre premenu miest, zo zanedbaných na prosperujúce)

The main difficulty of the project is to find suitable areas for planting. We would like to plant trees in public spaces that are commercially unviable and need land care and repair. We need to contact municipalities and state lands to find small areas that need rehabilitation. One of the aims of our project is to take care of neglected, abandoned and damaged places. These places should be re cultivated into thriving spaces for growth and interconnection.

For the intentional/local Communities  –  Pre zámerné Spoločenstvá

The project ‘Planet of circles’ gives an opportunity to create new connections between people, revive places and the planet. The project can be used as a support to local initiatives and serve as a ground to develop relations between people.

For the Mother  –  Pre Matku

The project helps to cultivate local relations and a long-term sustainable social environment as well as a healthy interaction between humans and the planet.

For the whole Universe  –  Pre celý Vesmír

The circle can be viewed as a symbol of interconnection, perfection and infinity.

For Us (again)  –  Pre Nás (znovu)

We believe, that for people the circle will bring fulfilling the need of deep contact with nature and a meaningful activity performed for their community and humanity.