DLA MATKI ZIEMI

Dla Matki Ziemi = Dla Nas

Projekt Planet of Circles to międzynarodowy projekt wolontariacki, którego celem jest połączenie ludzi z Planetą i z „jej duszą”. Połączenie to powstaje, rozwija się i rośnie wraz z drzewem zasadzonym w ramach projektu. Ludzie łączą się z Planetą, sadząc drzewa w okręgu o wielkości około 20 metrów. Jest to działanie społeczne, które sprawia, że ludzie się spotykają. Drzewa rosnąc razem łączą się z korzeniami, co symbolizuje wzajemne połączenie między ludźmi.

Dla drzew

Jednym z celów naszego projektu jest ratowanie drzewek znajdujących się w miejscach nieodpowiednich do ich wzrostu i przesadzania w inne miejsca.

Dla miejsc (do konwersji miast, z zaniedbanych do zamożnych)

Główną trudnością projektu jest znalezienie odpowiednich obszarów do sadzenia. Takich, na których drzewa będą mogły rosnąć w niezakłóconym stanie. Chcielibyśmy sadzić drzewa w miejscach publicznych, które są nierentowne i wymagają pielęgnacj i naprawy gruntów. W celu znalezienia odpowiednich obszarów, które wymagają rekultywacji, poza kontaktem z darczyńcami prywatnymi lub właścicielami nieruchomości, wskazany jest także dialog z przedstawicielami miast, wsi i innych jenostek administracyjnych. Jednym z celów projektu jest dbanie o zaniedbane, opuszczone i zniszczone miejsca oraz ich transformacja w środowiska sprzyjające rozwojowi wzajemnym połączeniom.

Dla celowych / społeczności lokalnych (Wspólnoty)

Projekt daje możliwość tworzenia nowych połączeń między ludźmi, ożywiania miejsc i planety. Projekt może być wykorzystywany jako wsparcie dla lokalnych inicjatyw i służyć jako podstawa do rozwijania relacji międzyludzkich.

Dla Matki

Projekt pomaga kultywować lokalne relacje i budować długoterminowe, zrównoważone środowisko społeczne, a także zdrowe interakcje między ludźmi a planetą.

Dla całego wszechświata

Okrąg może być postrzegany jako symbol wzajemnych połączeń, doskonałości i nieskończoności.

Dla nas (ponownie)

Wierzymy, że zasadzenie drzew w okręgu, zaspokoi ludzką potrzebę głębokiego kontaktu z naturą oraz będzie przykładem istotnej działalności wykonywanej dla społeczności i ludzkości.