Circles

Saplings of first Circle

Planted 31 March 2017 above the 'Mútnô’ lake, Banská Bystrica, Slovakia, Central Europe, Earth, Solar system, Milky way galaxy

First CircleStromčeky prvého kruhu vysadeného 31.03. 2017 nad Mútnym jazerom, Banská Bystrica, Slovensko, Centrálna Európa, Zem, Slnečná sústava, galaxia Mliečnej dráhy

Second Circle in Prenčov

Planted 14 May 2017 in Prenčov, Banská Štiavnica, Slovakia, Central Europe, Earth, Solar system, Milky way galaxy