Ako sa môžem zapojiť

1. vysadením kruhu

2. prekladmi do dalších jazykov

3. nafotením namaľovaním kruhov stromov pre website projektu

4. šírením myšlienky podpory Zeme aj ľudského druhu (myšlienky rovnosti príležitostí a práv pre prírodu, stromy, rieky, hory)

5. tvorením lokálneho jadra podpory ďalších iniciatív

6. prepojením projektu s Transition movement a podobnými iniciatívami

7. vyhľadávaním a zdieľaním informácií o projektoch podporujúcich stromy, vysádzanie, matku Zem, Buen vivir

8. Usporiadaním stretnutí a slávností o témach súvisiacich s tvorením spoločenstiev (komunít), starostlivosťou o Matku Zem (Earth carring), transition

9. Písaním a zdieľaním fotiek, článkov, blogov na dané témy

10. Objatím stromu/ov 🙂